‏چیزی که عرزشی‌ها تو رویا نمی‌ … ‏چیزی که عرزشی‌ها تو رویا نمی‌ … 209366001594655406 160x100

‏چیزی که عرزشی‌ها تو رویا نمی‌ …

  ‏چیزی که عرزشی‌ها تو رویا نمی‌دیدن رو اصلاح‌طلبا به واقعیت تبدیل کردن: قالب کردن سرکوب و تبعیض دینی به مثابه سبک نرمال زندگی جهانی. ابتکار، که بچه‌هاش ساکن آمریکا هستن، جنبش ‎#MeToo رو به حجاب ربط می‌ده و قربانی تجاوز و تعرض رو مقصر می‌دونه تا حجاب اجباری رو مفید و نرمال جلوه بده.Keykhoon