#توماج_صالحی همین هفته پیش داش … #توماج_صالحی همین هفته پیش داش … 631819001631647802 1

#توماج_صالحی همین هفته پیش داش …

    #توماج_صالحی همین هفته پیش داشت برای آزادی امیرعباس آزرم‌وند، یه انسان بی‌گناه دیگه، حرف می‌زد و اطلاع‌رسانی می‌کرد. #FreeToomaj

#توماج_صالحی همین هفته پیش داش … #توماج_صالحی همین هفته پیش داش … 631819001631647802 160x100

#توماج_صالحی همین هفته پیش داش …

    #توماج_صالحی همین هفته پیش داشت برای آزادی امیرعباس آزرم‌وند، یه انسان بی‌گناه دیگه، حرف می‌زد و اطلاع‌رسانی می‌کرد. #FreeToomaj

هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین … هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین … 193863001631635206 1

هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین …

    هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین ولی در نهایت کسی که باس سوراخ موش بخره شمایین. #FreeToomaj ام‌پی‌تری سوراخ موش بخر:https://t.me/ToomajSalehi/66

هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین … هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین … 193863001631635206 160x100

هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین …

    هیچکس: #توماج_صالحی رو گرفتین ولی در نهایت کسی که باس سوراخ موش بخره شمایین. #FreeToomaj ام‌پی‌تری سوراخ موش بخر:https://t.me/ToomajSalehi/66

نرمال یکی از بهترین آثار #توما … نرمال یکی از بهترین آثار #توما … 131157001631633405 1 1 160x100

نرمال یکی از بهترین آثار #توما …

    نرمال یکی از بهترین آثار #توماج_صالحی. او صدای فرودستان و کارگران بود. اثری هم برای #اعتصابات_سراسری کارگران نفت خونده بود. توماج را آزاد کنید. #FreeToomajvahidian010 بقیه کارهای رو در کانال تلگرامش بشنوید. فایل صوتی آهنگ‌ها رو گذاشته.

نرمال یکی از بهترین آثار #توما … نرمال یکی از بهترین آثار #توما … 131157001631633405 1 160x100

نرمال یکی از بهترین آثار #توما …

    نرمال یکی از بهترین آثار #توماج_صالحی. او صدای فرودستان و کارگران بود. اثری هم برای #اعتصابات_سراسری کارگران نفت خونده بود. توماج را آزاد کنید. #FreeToomajvahidian010 بقیه کارهای رو در کانال تلگرامش بشنوید. فایل صوتی آهنگ‌ها رو گذاشته.