مصطفی #تاجزاده درباره آرام کرد … مصطفی #تاجزاده درباره آرام کرد … video

مصطفی #تاجزاده درباره آرام کرد …

    مصطفی #تاجزاده درباره آرام کردن دانشجویان در #۱۸تیر با تکذیب مرگ عزت ابراهیم‌نژاد،۲۵دی۹۷: خبر دادند۱نفر تیرخورده کشته شده.تماس گرفتم دکترگفت کارش تمام است.گفتم نباتی نگهش داریدچند ساعت تاآرام کنیم کوی دوباره به هم نریزد.میگفتیم به خداهیچکس کشته نشده.چون شب قبلش واقعاکشته نشده بود hafezeh_tarikhi