حداقل دستمزد کارگران به مراتب … حداقل دستمزد کارگران به مراتب … 634949001587825005 160x100

حداقل دستمزد کارگران به مراتب …

    حداقل دستمزد کارگران به مراتب کمتر از یک #گوشی_هوشمند ساده است: فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد در دوران شیوع کرونا به خاطر ناتوانی از خرید یک گوشی هوشمند ساده از امکان دسترسی به آموزش مجازی محروم ماندند. RadioZamaneh