تصویری که با عنوان جسد #کیم_جو … تصویری که با عنوان جسد #کیم_جو … image

تصویری که با عنوان جسد #کیم_جو …

تصویری که با عنوان جسد #کیم_جونگ_اون داره دست به دست میشه (بالایی)، یک تصویر جعلی ساخته شده از روی تصویر جسد پدرشه. #کیم_جونگ_ایل. (پایینی) via lantenl 📡 @