‏فساد، رانت، اعدام، ظلم، خیانت … ‏فساد، رانت، اعدام، ظلم، خیانت … 344064001595149205 160x100

‏فساد، رانت، اعدام، ظلم، خیانت …

    ‏فساد، رانت، اعدام، ظلم، خیانت، جنایت، سوء مدیریت در بحران کرونا، ‎دلار ۲۵ تومنی، سکه ۱۱میلیون تومانی و هم‌اکنون برگ زرینی دیگر بر تاریخ جمهوری‌اسلامی: بازگشت ‎#کوپن احسنت بر این همه شایستگیتونHamidism بازگشت به ‏دوران طلایی امام راحلHavangz