امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … 172394001630848603 1

امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب …

    امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثبت این تصویر تاریخی اعتراضات مردمی #بانه گذشت. ۱۴ شهریور ۹۵ مردم معترض بانه در اعتراض به سرکوب و کشتار #کولبران به خیابان‌ها آمدند، اما مسالمت‌آمیزتزین شکل اعتراضات مردمی با سرکوب همه‌جانبه و حمله‌ور شدن نیروهای امنیتی مواجه شد. Sh_Mouselchi

امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … 172394001630848603 160x100

امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب …

    امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثبت این تصویر تاریخی اعتراضات مردمی #بانه گذشت. ۱۴ شهریور ۹۵ مردم معترض بانه در اعتراض به سرکوب و کشتار #کولبران به خیابان‌ها آمدند، اما مسالمت‌آمیزتزین شکل اعتراضات مردمی با سرکوب همه‌جانبه و حمله‌ور شدن نیروهای امنیتی مواجه شد. Sh_Mouselchi

مراسم امروز خاکسپاری شاهد اداک … مراسم امروز خاکسپاری شاهد اداک … 942224001582067404 1 160x100

مراسم امروز خاکسپاری شاهد اداک …

    مراسم امروز خاکسپاری شاهد اداک یکی از کولبرانی که روز گذشته پس از یک روز بستری در بیمارستان #نوسود، جان خود را از دست داد. شاهد اداک، عصر روز یکشنبه به همراه کاروانی از #کولبران بدون اطلاع قبلی و در حالی که باری به همراه خود نداشتند، هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار

شهر #پاوه امروز در دو شیفت صبح … شهر #پاوه امروز در دو شیفت صبح … 816666001581955806 1 160x100

شهر #پاوه امروز در دو شیفت صبح …

    شهر #پاوه امروز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در اعراض به کشته و زخمی شدن شدن شماری از #کولبران در عصر روز گذشته در مناطق مرزی #نوسود دست به اعتصاب زدند. تاکنون سه کولبر جان خود را از دست داده‌اند و شماری دیگر نیز تا این لحظه در بیمارستان شهر