تندگویان معاون وزارت ورزش و جو … تندگویان معاون وزارت ورزش و جو … image

تندگویان معاون وزارت ورزش و جو …

تندگویان معاون وزارت ورزش و جوانان: سال ۹۷، ۳هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردند اما با ۳۰میلیون تومان شدن وام برای هریک از زوجین، پارسال «۱۲هزار دختر زیر ۱۵سال» ازدواج کردند. نکته: این افراد قبل ۱۸سالگی حق افتتاح حساب بانکی ندارند اما وام ازدواج به آنها تعلق می‌گیرد. #کودک‌همسری ZahraAliakbari