‏امروز دستکم ۵ تن از ‎کارگران … ‏امروز دستکم ۵ تن از ‎کارگران … 564949001589282406 160x100

‏امروز دستکم ۵ تن از ‎کارگران …

    ‏امروز دستکم ۵ تن از ‎کارگران ‎شهرداری ‎#کوت_عبدالله با شکایت یکی از مسئولین این شهرداری، به دلیل شرکت در ‎تجمعات اعتراضی ‎بازداشت شدند. این کارگران طی روزهای گذشته به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زده بودند. Hra_news