گفته می شود این زن برای به دنی … گفته می شود این زن برای به دنی … 920171001588689004 1 160x100

گفته می شود این زن برای به دنی …

    گفته می شود این زن برای به دنیا آمدن فرزندش از روستایشان در منطقه ابریز دشمن زیاری استان #کهگیلویه_و_بویر_احمد به #دهدشت رفته و اکنون برای بازگشت به خانه به دلیل نبود پل و راه ارتباطی مناسب مجبور به گذر از رودخانه است. hra_news