رویترز در گزارشی اختصاصی خبر د … رویترز در گزارشی اختصاصی خبر د … 846637001587788405 1 160x100

رویترز در گزارشی اختصاصی خبر د …

    رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده که یک هیات که شامل پزشکان این کشور هم بوده به کره شمالی اعزام شده‌اند. به گزارش رویترز ریاست این هیات را یکی از مقام های بلند پایه حزب کمونیست چین بر عهده دارد و به همراه او چند پزشک هم روز پنجشنبه به پیونگ یانگ سفر