“‏کمبود تجهیزات پزشکی در ‎#کرم … “‏کمبود تجهیزات پزشکی در ‎#کرم … 212891001583441405 1 160x100

“‏کمبود تجهیزات پزشکی در ‎#کرم …

    “‏کمبود تجهیزات پزشکی در ‎#کرمان باعث شده کادر درمانی در برخی بیمارستان‌های این شهر به استفاده از سفره یک‌بار مصرف برای ایمن‌ کردن خود روی بیاورند.” محموله‌های کمک‌های بین‌المللی شامل تجهیزات پزشکی و بهداشتی یکی پس از دیگری به ایران می‌رسند ولی به دست کادر درمانی نمی‌رسند. این محموله‌ها کجا توزیع میشه؟ اینم