سعید حدادیان گفته: حتی اگر بمی … سعید حدادیان گفته: حتی اگر بمی … 751939001595966405 160x100

سعید حدادیان گفته: حتی اگر بمی …

    سعید حدادیان گفته: حتی اگر بمیریم هم مراسم محرم امسال رو با شکوه برگزار می کنیم چون اجازه جان ما دست خودمون هست. و بعد وعده دسته کشی تو خیابون رو داده! به این بیسواد باید گفت بله! تو و آخوندها و مداحان #کاسب_محرم و بقیه خر مقدسان، اختیار جان خودتون رو دارین،