#سحر_قریشی ، #بازیگر #سینما و … #سحر_قریشی ، #بازیگر #سینما و … 836985001587489004 1 160x100

#سحر_قریشی ، #بازیگر #سینما و …

    #سحر_قریشی ، #بازیگر #سینما و #تلویزیون ، در مواجهه با یک #کارگر #شهرداری که تمایلی به عکس گرفتن با او نشان نداده و از فرط خستگی از او میخواهد به مسیرش ادامه دهد با تحقیر میگوید: “همین مونده بود این به من بگه برو”. hra_news