‌#چرا_خطر_کرونا_جدی_است از بیم … ‌#چرا_خطر_کرونا_جدی_است از بیم … 849875001587820812 160x100

‌#چرا_خطر_کرونا_جدی_است از بیم …

  ‌#چرا_خطر_کرونا_جدی_است از بیمارستان برمیگردم؛ یه خانم ۳۴ ساله رو آوردن بدون هیچ سابقه و ریسک‌فاکتور قلبی، تو ماشین نشسته بوده و بطور ناگهانی افت سطح هوشیاری پیدا میکنه و میارن بیمارستان. تو نوار بدو ورود Slow VT هست که با شوک بیمار برگشت. تو اکو افت عملکرد LV داشت(EF:30%) ‏بیمار طی چند روز اخیر