خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سف … خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سف … 566785001585077004 160x100

خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سف …

    خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سفر پزشکان بدون مرز به ایران «با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات» بوده و این گروه تجهیزات کاملی برای بیمارستان صحرایی ۴۸ تخته داشت که ارزش آن «بر خلاف رقم‌های تحقیرآمیز ادعاشده» بالغ بر ۹۵۰ هزار یورو بود. این خبر اما از ایسنا حذف شد. <a href=‘https://twitter.com/EhsanAbedi/status/1242514054805098502‘>EhsanAbediبا وجود هماهنگی

‌علیرضا وهاب‌زاده (“مشاور زیر … ‌علیرضا وهاب‌زاده (&#8220;مشاور زیر &#8230; 485503001584990606 160x100

‌علیرضا وهاب‌زاده (“مشاور زیر …

    ‌علیرضا وهاب‌زاده (“مشاور زیر بهداشت”): ضمن تشکر از پزشکان بدون مرز، با اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و نیز استفاده از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح، فعلا نیازی به برپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نیست و این حضور منتفی است.vahabzadeh_aliاول دعوت می‌کنن، بعد که دو هواپیما تجهیزات و نیروی متخصص