● نمونه ای از اجرای پروتکلهای … ● نمونه ای از اجرای پروتکلهای … 866886001596067204 1 160x100

● نمونه ای از اجرای پروتکلهای …

    ● نمونه ای از اجرای پروتکلهای بهداشتی در مراسم عزاداری در شرایط کرونا! اینها دسته های مختلف هیاتهای عزاداری خیابانی از نقاط مختلف تهران است که با حمایت و پشتیبانی هیات رزمندگان اسلام ( وابسته به #سپاه) شب گذشته در شهرری گرد هم آمده و به سمت حرم شاه عبدالعظیم به راه افتادند