#وی‌چت جاسوسی شما را می‌کند و … #وی‌چت جاسوسی شما را می‌کند و … image

#وی‌چت جاسوسی شما را می‌کند و …

#وی‌چت جاسوسی شما را می‌کند و هر محتوایی را که از طریق این اپلیکیشن دریافت و یا ارسال کنید، یک نسخه از آن به دست دوستان عزیز کمونیست در چین می‌رسد. برای همین باید فرض کرد یک نسخه در صورت درخواست بازجوی جوان و دوستانش، به دست حکومت ایران می‌رسد. AminSabeti