محمد عزیزی، عضو هیات‌ رئیسه فر … محمد عزیزی، عضو هیات‌ رئیسه فر … 840076001589451004 160x100

محمد عزیزی، عضو هیات‌ رئیسه فر …

    محمد عزیزی، عضو هیات‌ رئیسه فراکسیون ورزش #مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح ممنوعیت رویارویی #ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی گفت: «حالا در این میان #ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم.» IranIntl