روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، شم … روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، شم … 549372001589898609 1 160x100

روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، شم …

    روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، شماری از مستأجرین غرفه‌‌های #صنایع_دستی اداره کل #میراث_فرهنگی ، صنایع دستی و #گردشگری استان #هرمزگان واقع در معبد هندوها، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری #تجمع کردند. hra_news