⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطا … ⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطا … 064032001630578603 1 1 160x100

⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطا …

    ⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطازاده با خبرنگار صدای آمریکا. به گفته او هادی را با مشروبات الکلی بازداشت کرده و به #زندان و #شلاق محکوم شده بود اما هیچ گونه بیماری نداشت و کاملا سالم بود. این جوان پس از اجرای حکم شلاق در زندان درگذشت و دلیلش را مرگ مغزی اعلام کردند RaminHaghjoo1

⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطا … ⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطا … 064032001630578603 1 160x100

⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطا …

    ⚡️گفتگوی قاسم، برادر #هادی_عطازاده با خبرنگار صدای آمریکا. به گفته او هادی را با مشروبات الکلی بازداشت کرده و به #زندان و #شلاق محکوم شده بود اما هیچ گونه بیماری نداشت و کاملا سالم بود. این جوان پس از اجرای حکم شلاق در زندان درگذشت و دلیلش را مرگ مغزی اعلام کردند RaminHaghjoo1

به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، … به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، … 325736001630495803 1 1 160x100

به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، …

    به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، جوانی به نام هادی عطازاده، بعد از اجرای حکم شلاق، در قرنطینه زندان اهر جان باخته است. ویدئوهایی از مراسم به خاکسپاری او در اهر، در فضای مجازی منتشر شده است. آذربایجان شرقی، ۹ شهریور ۱۴۰۰ #هادی_عطازاده RadioFarda_

به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، … به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، … 325736001630495803 1 160x100

به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، …

    به گفته برخی کنشگران حقوق بشر، جوانی به نام هادی عطازاده، بعد از اجرای حکم شلاق، در قرنطینه زندان اهر جان باخته است. ویدئوهایی از مراسم به خاکسپاری او در اهر، در فضای مجازی منتشر شده است. آذربایجان شرقی، ۹ شهریور ۱۴۰۰ #هادی_عطازاده RadioFarda_