این شخص افشین محمدی دره شوری ف … این شخص افشین محمدی دره شوری ف … 456047001632394803 1

این شخص افشین محمدی دره شوری ف …

    این شخص افشین محمدی دره شوری فردی است که #شاهین_ناصری را بارها بخاطر شهادت در مورد شکنجه #نوید_افکاری تهدید بِمرگ کرده بود. او پیشتر چندین سال در شعبه دهم دادسرای جنایی و امنیتی شیراز فعالیت داشت و از اواسط تیر۱۴۰۰ بعنوان معاون دادستان شیراز به فعالیت خود دردستگاه قضا ادامه میدهد Arash

#شاهین_ناصری یک قهرمان است. می … #شاهین_ناصری یک قهرمان است. می … 746720001632394802 1

#شاهین_ناصری یک قهرمان است. می …

    #شاهین_ناصری یک قهرمان است. می‌دانست شهادتی که او داد، ممکن است به قیمت جانش تمام شود. اما برای اثبات شکنجه #نوید_افکاری، برای اثبات بی‌گناهی او، پا پیش گذاشت. با گرگ‌های مافیای امنیتی درافتاد. چنین اقدامی، علاوه بر شهامت، به وجدان و انسانیت هم نیاز دارد. آنها یک قهرمان را کشتند. SamRasoulpour ‏وقتی شاهدی

#شاهین_ناصری یک قهرمان است. می … #شاهین_ناصری یک قهرمان است. می … 746720001632394802 160x100

#شاهین_ناصری یک قهرمان است. می …

    #شاهین_ناصری یک قهرمان است. می‌دانست شهادتی که او داد، ممکن است به قیمت جانش تمام شود. اما برای اثبات شکنجه #نوید_افکاری، برای اثبات بی‌گناهی او، پا پیش گذاشت. با گرگ‌های مافیای امنیتی درافتاد. چنین اقدامی، علاوه بر شهامت، به وجدان و انسانیت هم نیاز دارد. آنها یک قهرمان را کشتند. SamRasoulpour ‏وقتی شاهدی

این شخص افشین محمدی دره شوری ف … این شخص افشین محمدی دره شوری ف … 456047001632394803 160x100

این شخص افشین محمدی دره شوری ف …

    این شخص افشین محمدی دره شوری فردی است که #شاهین_ناصری را بارها بخاطر شهادت در مورد شکنجه #نوید_افکاری تهدید بِمرگ کرده بود. او پیشتر چندین سال در شعبه دهم دادسرای جنایی و امنیتی شیراز فعالیت داشت و از اواسط تیر۱۴۰۰ بعنوان معاون دادستان شیراز به فعالیت خود دردستگاه قضا ادامه میدهد Arash

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 2️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 674779001632342605 1

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م …

  ۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین محمدی دره شوری فردی است که #شاهین_ناصری را بارها بخاطر شهادت در مورد شکنجه #نوید_افکاری تهدید به مرگ کرده بود. او پیشتر چندین سال در شعبه دهم دادسرای جنایی و امنیتی شیراز فعالیت داشت و از اواسط تیر۱۴۰۰ بعنوان معاون دادستان شیراز به فعالیت خود دردستگاه قضا ادامه

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 2️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 674779001632342605 160x100

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م …

  ۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین محمدی دره شوری فردی است که #شاهین_ناصری را بارها بخاطر شهادت در مورد شکنجه #نوید_افکاری تهدید به مرگ کرده بود. او پیشتر چندین سال در شعبه دهم دادسرای جنایی و امنیتی شیراز فعالیت داشت و از اواسط تیر۱۴۰۰ بعنوان معاون دادستان شیراز به فعالیت خود دردستگاه قضا ادامه

سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل … سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل … 272186001632310205 1

سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل …

  سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل هیات حقیقت‌یاب شد. «#شاهین_ناصری نامه‌ای به مناسبت سالگرد #اعدام #نوید_افکاری نوشته بود و قصد داشت این نامه را از پشت تلفن بخواند، ولی حفاظت این موضوع را فهمید و قبل از خواندن نامه او را به سلول انفرادی منتقل کرده بود». «مسئولیت مرگ شاهین ناصری، با هر دلیلی که

سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل … سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل … 272186001632310205 160x100

سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل …

  سازمان حقوق بشر خواستار تشکیل هیات حقیقت‌یاب شد. «#شاهین_ناصری نامه‌ای به مناسبت سالگرد #اعدام #نوید_افکاری نوشته بود و قصد داشت این نامه را از پشت تلفن بخواند، ولی حفاظت این موضوع را فهمید و قبل از خواندن نامه او را به سلول انفرادی منتقل کرده بود». «مسئولیت مرگ شاهین ناصری، با هر دلیلی که