اگر صحت داشته باشه، یعنی پروند … اگر صحت داشته باشه، یعنی پروند … 683987001594816805 160x100

اگر صحت داشته باشه، یعنی پروند …

    اگر صحت داشته باشه، یعنی پرونده مجددا بررسی می‌شه و این سه جوان دست‌کم فعلا اعدام نمی‌شوند.ArashBahmaniمن خبر خبرگزاری حکومتی و سپاهی رو باور نمیکنم. لطفا این خبرای مثلن خوش باعث نشه شل کنید #اعدام_نکنید #نه_به_اعدامsaambianبعد از بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که در آن بر حکم #اعدام صادر شده، پافشاری می‌کرد