نقض حقوق #کودکان ؛ تبلیغ وادار … نقض حقوق #کودکان ؛ تبلیغ وادار … 514919001589028005 1 160x100

نقض حقوق #کودکان ؛ تبلیغ وادار …

    نقض حقوق #کودکان ؛ تبلیغ وادار کردن کودکان به #نماز در #صداوسیماhra_newsدر سنی که در اثر حد و تنبیهات بدنی سقط نشود.RezaHinganiتشویق هم نه، صادقانه وادار!naCb_mمن تا آخرین لحظه منتظر بودم گزینهٔ «هیچکدام» داشته باشه 😃 HMilanloo جواب درست رو هم معلوم کرده: هر شب بعد از خبر ۲۲ call_me_moeen کاش میگفت با