#مرکز_آمار ایران، افزایش #نرخ_ … #مرکز_آمار ایران، افزایش #نرخ_ … 556284001588861804 160x100

#مرکز_آمار ایران، افزایش #نرخ_ …

    #مرکز_آمار ایران، افزایش #نرخ_تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ را نسبت به سال قبل از آن در کل کشور ۳۴,۸ درصد اعلام کرده است.https://t.co/USi19vrEHn RadioZamaneh