#مهین_فرهادی‌زاد معاون #زنان و … #مهین_فرهادی‌زاد معاون #زنان و … 577875001593265805 160x100

#مهین_فرهادی‌زاد معاون #زنان و …

    #مهین_فرهادی‌زاد معاون #زنان وزارت #ورزش ، در مخالفت با حضور زنان در رشته‌های #پاورلیفتینگ ، #بوکس و #ورزش_زورخانه‌ای گفت: “در مبانی اعتقادی ما از #زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمی‌توانیم رشته‌ای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار دهد”.hra_newsچرا که ما در همه حال گه‌خور