#منوچهر_بختیاری: «باید دادم را … #منوچهر_بختیاری: «باید دادم را … 854717001589029204 1 160x100

#منوچهر_بختیاری: «باید دادم را …

    #منوچهر_بختیاری: «باید دادم را به دنیا برسانم. من اعلام دادخواهی کرده‌ام. از همه مردم جهان می‌خواهم که به ما کمک کنند. داد ما را بستانند…. این رژیم جنایت کرده است؛ در طول ۴۱ سال، هر سال کلی از جوانان مملکت کشته است.» #کمپین_دادخواهیTavaana