معرفی می‌کنم! خانم دکتری که او … معرفی می‌کنم! خانم دکتری که او … 510266001594041004 1 160x100

معرفی می‌کنم! خانم دکتری که او …

    معرفی می‌کنم! خانم دکتری که اومده بود صدا و سیما و می‌گفت مرگ با کرونا مرگ خوبیه! و اینکه همه باید بگیریم… برگ زرین دیگری در اخلاق پزشکی و افشای اطلاعات بیمار رو کرده….Nima_salehikایشون مهرناز اسدی هستن؟ که میگفتن ماسک نزنید و من و همکارامم نمی‌زنیم و همه باید بگیریم؟ خب بیا ایشون