سخنگوی اورژانس کشور: در حادثه … سخنگوی اورژانس کشور: در حادثه … image

سخنگوی اورژانس کشور: در حادثه …

سخنگوی اورژانس کشور: در حادثه نشت گاز در #معدن در گیلانغرب و مسمومیت ناشی از آن یک کارگر جان باخت و سه #کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شدند nikimahjoub