‏چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخ … ‏چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخ … image

‏چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخ …

‏چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری که اواخر سال گذشته مطرح و اخیراً شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کرده‌اند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزدیک شده است.Isan – پله پله تا قبرEhsan355 – ‏کاش سیاوش اردلان امشب در بی‌بی‌سی