‏تو فرایبورگ پلیس آلمان مجبور … ‏تو فرایبورگ پلیس آلمان مجبور … 386197001584724205 160x100

‏تو فرایبورگ پلیس آلمان مجبور …

    ‏تو فرایبورگ پلیس آلمان مجبور شده چندتا ‎#کرونا پارتی رو حتی بااعمال فشار به هم بزنه و متوقف کنه. کاری که هزار سال نیروی مسئول برقراری نظم و امنیت تاسلامت همه درخطر نباشه انجامش نمیده.امانیروی انتظامی که۳۶۵روز در حال زجردادن مردمه حتی ازبستن حرم معصومه هم عاجزه. باز بگو ‎#مردم_مقصرن. Miad