شش ماه پیش چنین روزی، ۲۵ #آبان … شش ماه پیش چنین روزی، ۲۵ #آبان … 598996001589539805 160x100

شش ماه پیش چنین روزی، ۲۵ #آبان …

    شش ماه پیش چنین روزی، ۲۵ #آبان۹۸ در #ماهشهر؛ در میان تیراندازی و درگیری‌ها شخصی تیر می‌خورد، مصطفی رودباریان، ۳۵ ساله، می‌رود به کمکش که گلوله به کمرش اصابت می‌کند و می‌افتد. برادر کوچک‌ترش مهدی رودباریان ۲۱ ساله می‌دود سوی برادر که گلوله‌ای سرش را هدف می‌گیرد و او هم می‌افتد. madyar