در پی شکایت خانواده‌ی یکی از ج … در پی شکایت خانواده‌ی یکی از ج … 224124001596125405 1 160x100

در پی شکایت خانواده‌ی یکی از ج …

    در پی شکایت خانواده‌ی یکی از جان‌باختگان دی سال۹۶ از بسیج، ۱۳ تن از دوستان آن جان‌باخته را دستگیر کرده و ۵ تن از آنها را هر یک به ۲ بار اعدام محکوم کرده‌اند. اصفهانی‌ها چند روز است که متحد در مقابل دادگستری ایستاده‌اند و خواستار #لغو_فوری_اعدام شده‌اند. حمایتشان کنیم. SaghiLaghaie