۲۸ سال پیش در چنین روزی، ‎#فری … ۲۸ سال پیش در چنین روزی، ‎#فری … 932889001596188404 160x100

۲۸ سال پیش در چنین روزی، ‎#فری …

    ۲۸ سال پیش در چنین روزی، ‎#فریدون_فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر، نویسنده، کنشگر سیاسی و از مخالفان جمهوری اسلامی در آپارتمانش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو به قتل رسید. قاتل یا قاتلان او را به حال نیمه‌جان در خانه‌اش رها کردند. بعدتر در آبان ماه ۷۲ اداره کل ثبت احوال امور خارجه