ماهیگیران #کنارک (سیستان‌وبلوچ … ماهیگیران #کنارک (سیستان‌وبلوچ … 056024001595597406 1 160x100

ماهیگیران #کنارک (سیستان‌وبلوچ …

    ماهیگیران #کنارک (سیستان‌وبلوچستان) که چندی پیش نهنگی بالن دار را از تور صیادی نجات داده بودند، در برنامه زنده تلویزیونی گفتند : #چینی ها دارند می گیرند، می برند، ترور می کنند و دارند رفت و روب می کنند کشورمون رو، ما انسانیم و انسانیت می فهمیم چیه.. #فروش_ایران_ممنوعSasanAzizi7192