▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مور … ▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مور … 956598001632034803 1

▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مور …

  ▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مورد فرناز فصیحی و اینکه چطوری در خدمت حکومته مطلب می‌نویسن بعد کانالها و خبرگزارها میرن اراجیفش رو با عنوان “گزارش نیویورک تایمز” منتشر میکنن. لااقل نمینویسن فرناز فصیحی در نیویورک تایمز فلان چیز رو نوشته!PIR00Z ▪️‏به نظرم باید در اخبار و ارجاع به این خبر در رسانه

▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مور … ▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مور … 956598001632034803 160x100

▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مور …

  ▪️‌‏مردم صبح تا شب دارن در مورد فرناز فصیحی و اینکه چطوری در خدمت حکومته مطلب می‌نویسن بعد کانالها و خبرگزارها میرن اراجیفش رو با عنوان “گزارش نیویورک تایمز” منتشر میکنن. لااقل نمینویسن فرناز فصیحی در نیویورک تایمز فلان چیز رو نوشته!PIR00Z ▪️‏به نظرم باید در اخبار و ارجاع به این خبر در رسانه

🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ا … 🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ا … image

🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ا …

🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ایرانی در نامه‌ای به نیویورک تایمز با اعتراض نسبت به بیانیه شتاب‌زده این رسانه، تک به تک گزارش‌های نادرست فرناز فصیحی را در تقطیع و اغراق هدفمند وقایع تشریح کردند. این تلاش، مقدمه‌ای است برای آغاز کار دیده‌بان شهروندی رسانه. Farangissbayat ▪️‏این نامه توسط جمعی از خانواده‌های پرواز PS752 هم

🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ا … 🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ا … image

🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ا …

🔻‏جمعی از شهروندان و کنشگران ایرانی در نامه‌ای به نیویورک تایمز با اعتراض نسبت به بیانیه شتاب‌زده این رسانه، تک به تک گزارش‌های نادرست فرناز فصیحی را در تقطیع و اغراق هدفمند وقایع تشریح کردند. این تلاش، مقدمه‌ای است برای آغاز کار دیده‌بان شهروندی رسانه. Farangissbayat ▪️‏این نامه توسط جمعی از خانواده‌های پرواز PS752 هم