«ما چون که توی شهرستان هستیم ک … «ما چون که توی شهرستان هستیم ک … 038934001595341205 1 160x100

«ما چون که توی شهرستان هستیم ک …

    «ما چون که توی شهرستان هستیم کسی صدای ما رو نمیشنفه…به من‌ میگن‌ سکوت کن…ولی من سکوت نمیکنم…تا زمانی که هشتاد میلیون ایرانی فریاد برادرم و کشته‌های بی‌گناه باشن» #فرزانه_انصاری‌فر را آزاد کنید. AzarMoTeh