عکس واسه دیروزه “بازدید اعضای … عکس واسه دیروزه “بازدید اعضای … 969470001595352605 160x100

عکس واسه دیروزه “بازدید اعضای …

    عکس واسه دیروزه “بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی #مجلس از تاسیسات هسته‌ای #فردو و #نطنز”امروز خبر اومده که یکیشون کرونا داشته که اتفاقا ماسک نداره تو عکس دفعه بعد که یکی خواست برای قشنگی ماسک رو برداره این احتمال بدیهی رو باید بهش یادآوری کرد.dezdeepblueبین این‌ها که فقط یک نفر ماسک داره!naadaaniiاز بالا