امروز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت … امروز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت … 604400001589464805 160x100

امروز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت …

    امروز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت #فردوسی در ایران است.حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای بزرگ ایرانی در قرن چهارم شمسی در طوس خراسان به‌دنیا آمد.او خالق شاهنامه، حماسه ملی ایرانیان است.بنای آرامگاه فعلی او، کار هوشنگ سیحون، معمار بنام ایرانی است و در سال ۱۳۴۷ افتتاح شد RadioFarda_