● واقعیت ماجرای رمدسیویر در ای … ● واقعیت ماجرای رمدسیویر در ای … image

● واقعیت ماجرای رمدسیویر در ای …

● واقعیت ماجرای رمدسیویر در ایران داروی رمدسیویر حدود دوماه قبل مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا FDA رو برای بیماران بدحال نیازمند به دستگاه اکسیژن دریافت کرد و بعد از اون هم آژانس دارویی اتحادیه اروپا، مجوز استفاده از اون در اروپا رو داد. اصل ماجرای رمدسیویر در ایران اینست که این دارو ،