همسر محمد نوری‌زاد خبر داد که … همسر محمد نوری‌زاد خبر داد که … 917368001588435206 1 160x100

همسر محمد نوری‌زاد خبر داد که …

    همسر محمد نوری‌زاد خبر داد که او در زندان مشهد رگ خود را زده، اما نجات یافته است. او پیش از این تهدید کرده بود که در اعتراض به آزار خانواده‌اش خودکشی خواهد کرد.RadioFarda_#علی_نوری‌زاد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه سال و نیم زندان محکوم شده. محمد #نوری_زاد حکم فرزندش را