وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارت … وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارت … 400223001632475805 1

وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارت …

    وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارتگر، ثروت‌های ایران رو با شیش‌کلاس سواد حروم می‌کنند معلومه دست عده‌ای از مردم به «غذا» نرسه. خرید نون مردم حتی کم شده. نون ساده. کارگر برا یک و دویست خودشو آتش زد. معلم برا یک و دویست خودکشی کرد. اونی که از نون خوند افتاد زندون. اونی

وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارت … وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارت … 400223001632475805 160x100

وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارت …

    وقتی یه مشت راهزنِ حرومیِ غارتگر، ثروت‌های ایران رو با شیش‌کلاس سواد حروم می‌کنند معلومه دست عده‌ای از مردم به «غذا» نرسه. خرید نون مردم حتی کم شده. نون ساده. کارگر برا یک و دویست خودشو آتش زد. معلم برا یک و دویست خودکشی کرد. اونی که از نون خوند افتاد زندون. اونی

#علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل … #علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل … 602645001632472207 1

#علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل …

    #علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل ایذه که به‌دنبال یک آتش‌سوزی در ۱۸ شهریور، با فداکاری، جان خانم مسن همسایه و دختر وی را نجات داده بود، پس از چند روز بستری در بیمارستانی در اصفهان، بر اثر سوختگی بالای ۹۰ درصد درگذشت. Radiofarda

#علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل … #علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل … 602645001632472207 160x100

#علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل …

    #علی_لندی، نوجوان ۱۵ ساله اهل ایذه که به‌دنبال یک آتش‌سوزی در ۱۸ شهریور، با فداکاری، جان خانم مسن همسایه و دختر وی را نجات داده بود، پس از چند روز بستری در بیمارستانی در اصفهان، بر اثر سوختگی بالای ۹۰ درصد درگذشت. Radiofarda