‌‌🔸خبرگزاری های ایران از اعدام … ‌‌🔸خبرگزاری های ایران از اعدام … 706978001595215805 160x100

‌‌🔸خبرگزاری های ایران از اعدام …

    ‌‌🔸خبرگزاری های ایران از اعدام محمود موسوی مجد در بامداد دوشنبه خبر داده‌اند. آقای موسوی مجد که در سوریه با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می کرد، “به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان موساد در اسراییل” به مرگ محکوم شده بود. یکی از اتهامات آقای موسوی مجد که از