‏هر دو تصویر ‎#عباس_محمدی از ب … ‏هر دو تصویر ‎#عباس_محمدی از ب … 737801001596126006 160x100

‏هر دو تصویر ‎#عباس_محمدی از ب …

  ‏هر دو تصویر ‎#عباس_محمدی از بازداشت شدگان دی ۹۶ است. یکی پیش از بازداشت و دیگری پس از بازداشت. از صورت رنجور و قامت خمیده‌‌اش، واضح است که بر او چه گذشته… وادارش کردند علیه خودش اعتراف کند. گفت: بی‌گناهم. اما به دوبار اعدام محکوم شد.Shimababaei ‏شرارت جمهوری اسلامی انتهایی نداره. ‎عباس محمدی، از