“طالبان در قلب تهران” کاربری … “طالبان در قلب تهران” کاربری … 657224001596208805 160x100

“طالبان در قلب تهران” کاربری …

  “طالبان در قلب تهران” کاربری اهل #افغانستان با نشر عکس‌‌های تجمع امروز حامیان #طالبان در پارک ملت نوشته: آتش‌بس ۳روزه عید بر طالبان مقیم تهران هم تاثیرمثبت گذاشته، آزادانه و با پرچم بی‌رنگ‌شان گشت و گذار می‌کنند و از صلح و آرامش لذت می‌برند.Vahidآقای احمدی شمار این حامیان طالبان را حدود هفتاد نفر گفت.bbcpersianطالبان