هزاران زن ایرانی و افغانستانی … هزاران زن ایرانی و افغانستانی … image

هزاران زن ایرانی و افغانستانی …

هزاران زن ایرانی و افغانستانی حاضرند جلوی دوربین از رنج‌ها، آرزوها و دستاوردهایشان حرف بزنند و رسانه‌ای در اختیار ندارند. احتمالا خانم آمریکایی نوکیش مسلمان، آخرین نفری است در این صف که فرضا از #صدای_ممنوعه_زنان در اسلام حرف بزند. چون او همین حالا هم این حق را دارد. NaeimehDoustdar