#صادق_محمودی، فرمانده تیپ نیرو … #صادق_محمودی، فرمانده تیپ نیرو … 313744001589139007 160x100

#صادق_محمودی، فرمانده تیپ نیرو …

    #صادق_محمودی، فرمانده تیپ نیروی ویژه #صابرین نیروی زمینی سپاه شد. #قاسم_رضایی هم چند روز پیش به جانشینی ناجا رسید. انتصاب دو فرمانده خشن در دو تشکیلات انتظامی و نظامی زمانی معنا پیدا می‌کند که حرف‌های محمد خاتمی را بشنوید 🙂 beehnam