روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شمار … روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شمار … 445992001596199205 1 160x100

روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شمار …

    روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماری از شهروندان ساکن شهرستان های #دشتی و #تنگستان در استان #بوشهر در اعتراض به فعالیت دوباره معدن #سنگ_مرمریت در کنار عمارت تاریخی #شیرینه و بزرگترین چشمه آب شیرین منطقه، دست به #تجمع زدند. hra_news