‌🔸مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ض … ‌🔸مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ض … 212774001594695607 160x100

‌🔸مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ض …

    ‌🔸مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ضمن هشدار در مورد «مسیر اشتباه» در روند مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ در «بسیاری از کشورها»، در مورد بدتر شدن اوضاع هشدار داده‌است. تدروس آدانوم ۲۳ تیر ماه در نشست خبری خود گفته «بگذارید رک و راست بگویم؛ بسیاری از کشورها در مسیر اشتباهی قرار دارند، ویروس [کرونا] هنوز