در پاسخ به سخنگوی قوه قضائیه … در پاسخ به سخنگوی قوه قضائیه … 911134001588697404 1 160x100

در پاسخ به سخنگوی قوه قضائیه …

    در پاسخ به سخنگوی قوه قضائیه #علی_یونسیYounesiAida ‏خواهر ‎#علی_یونسی،دانشجوی نخبه،از قوه قضائیه می‌پرسد:در این ۲۶روز بازداشت چه بلایی سر علی آوردید که اکنون این اتهام‌ها را به او وارد می‌کنید؟ ۱.مبنای احکام صادره در سیستم قضایی ج اسلامی، پرونده‌سازی بر اساس ‎#شکنجه است ۲.هرگز در روزهای اول بازداشت نزدیکان، فریب نخورید و سکوت